• מנופים ומתקני הרמה 
• מסועים 
• ציוד מיוחד לתעשיית הבטון
• התקנים מיוחדים לציוד הנדסי כבד
• קונסטרוקציות           
• תחזוקת כלי שיט 
• ייצור מתקנים וצנרת מפלב"מ לתעשיית המזון
• תכנון וייצור ציוד הידראולי
• עבודות צנרת כבדה
• ריתוך כל סוגי המתכות